Những Thừa sai của Niềm Hy vọng, theo bước chân của Chúa Cứu Thế: Đời sống Tông đồ của chúng ta trong thời đại của sự thay đổi

final-doc-8

Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đón nhận Văn kiện Chung kết của Tổng Công Hội lần thứ XXVI

Hội đồng Cố vấn Trung Ương đã chọn dịp Lễ Thánh Clêmentê để công bố Văn kiện Chung kết Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI, được công bố cùng với một loạt các Quyết Định và Chỉ Thị đi kèm cho tất cả các Đơn vị của Dòng Chúa Cứu Thế.

final-document-cover1

Những suy tư chứa đựng trong Tài liệu Chung kết là kết quả của một tiến trình hiệp hành bắt đầu với sự tham khảo ý kiến chung của Hội Dòng, chia sẻ suy nghĩ và lắng nghe tất cả các anh em Tu sĩ và các đối tác giáo dân, và cuối cùng, qua công việc của Ủy ban trù bị trung ương, hình thành cũng như dẫn đến Tài liệu Làm việc cho Giai đoạn I, và đạt đến đỉnh điểm ở Giai đoạn II theo Giáo luật của Tổng Công Hội.

Tài liệu Chung kết được trình bày nắm bắt được động lực và tinh thần trong và của Tổng Công Hội. Nhưng không chỉ vậy. Tài liệu cũng sẽ khuyến khích toàn thể Dòng Chúa Cứu Thế trong đời sống Tông đồ và Mục vụ của mình – từ các cộng đoàn trong các cuộc họp cộng đoàn, các buổi tĩnh tâm, và việc soạn thảo các kế hoạch Tông đồ cho đến các cấp quản trị, Công hội và các cuộc họp.

final-document-cover2

Điều gì truyền cảm hứng cho chúng ta? Ý tưởng nào giúp chúng ta cải thiện đời sống Tông đồ? Những yếu tố hiện tại nào giúp chúng ta làm việc để đào sâu căn tính, sứ mạng, đời sống thánh hiến, việc đào tạo ban đầu và liên tục cũng như vai trò lãnh đạo của chúng ta ở mọi cấp độ? – Các tác giả của Tài liệu Chung kết tin tưởng rằng công việc của họ là một sự trợ giúp để chúng ta suy ngẫm về con người chúng ta với tư cách là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày nay và để soi sáng hoạt động mục vụ của chúng ta trong suốt lục niên mới bắt đầu.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube