Nhà truyền giáo đi tìm Chúa và khám phá những hạt giống Kitô có sẵn trong văn hóa bản địa

Những trải nghiệm đặc biệt của linh mục thừa sai Giuse Trần Sỹ Tín nói cho chúng ta biết: chính Thiên Chúa đã gieo hạt giống trong mỗi sắc tộc, và cũng chính Ngài làm cho hạt giống đó đơm bông kết trái. Chính Chúa đã đến trước, và nhà thừa sai sẽ hạnh phúc khám phá ra sự hiện diện nhiệm mầu và kín ẩn đó của Người…

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube