Nghi thức sai đi Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Mân Côi, Giáo phận Phan Thiết

Hôm nay 16 tháng 9 năm 2023, tại nhà nguyện Cộng Đoàn Tỉnh, cha Bề trên Cộng đoàn G.B. Nguyễn Minh Phương đã chủ sự nghi thức sai đi dành cho Nhóm Đại Phúc Miền Nam lên đường đi thực hiện Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Mân Côi, Giáo phận Phan Thiết, từ ngày 16 –  22 / 09 / 2023.

Quý cha tham dự Tuần Đại Phúc kỳ này gồm:

1. Cha GB. Hoàng Xô Băng.

2. Cha GB. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh.

3. Cha Antôn Nguyễn Quốc Báu.

4. Cha Giuse M. Lê Thanh Thiện Đạt.

5. Cha Giuse Nguyễn Duy Hải

6. Cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng.

7. Cha Phaolô Lê Văn Quyền.

8. Cha Phêrô Phạm Xuân Lộc.

9. Cha Phêrô Phạm Đức Thanh.

10. Cha Emmanuel Lê Hoàng Toàn.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Mân Côi được sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn mạng Tuần Đại Phúc.

 

 

DSC00109 DSC00106 DSC00104 DSC00119

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube