Nghe Podcast: Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (7) | Philatô kết án Chúa Giêsu (Lc 23,18-25)

Trình thuật Luca liên quan đến quyết định của Philatô về số phận của Chúa Giêsu (Lc 23,18-25), có vẻ rất khác với trình thuật tương ứng của Mt và Mc. Mời các bạn cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế phân tích trình thuật Lc 23,18-25.

Quý vị có thể xem lại video phân tích tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube