Nghe Podcast: Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (6) | Phila tô kết án Chúa Giêsu (Mc 15,6-15)

Kính mời quý vị cùng Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế, tiếp tục tìm hiểu Trình thuật Thương khó của Chúa Giêsu theo Tin mừng Nhất Lãm, với sự kiện quan tổng trấn Philatô kết án Chúa Giêsu theo Mc 15,6-15.

Quý vị có thể xem lại video phân tích tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube