Nghe Podcast: Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (5) | Philatô kết án Chúa Giêsu (Mt 27,15-26)

Đây là cuộc trao đổi thứ 5 trong chuỗi các cuộc gặp gỡ với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thê để cùng tìm hiểu trình thuật Thương Khó. Nội dung cuộc gặp gỡ thứ 5 này là sự kiện Philatô kết án Chúa Giêsu theo tường thuật của Tin mừng Mt 27,15-26. Yếu tố thống lĩnh trong trình thuật này là cuộc tranh cãi giữa Philatô, người muốn trả tự do cho Chúa Giêsu, và những người chống đối Chúa Giêsu, những người muốn Ngài bị đóng đinh. Vấn đề không còn là việc tìm kiếm các dữ liệu khách quan, mà là sự tranh chấp giữa các ý chí đối lập. Philatô biết rõ sự vô tội của Chúa Giêsu và ý thức về nghĩa vụ của mình với tư cách là quan tòa, nhưng ông đã nhượng bộ trước sự khăng khăng của các kẻ thù của Chúa Giêsu và, hành động ngược lại với lương tâm mình, ông giao Ngài cho quân lính đem đi đóng đinh.

Quý vị có thể xem lại video phân tích tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube