Nghe Podcast: Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (4) | Philatô thụ lý án Chúa Giêsu (Mt 27,11-14)

Tiếp tục tìm hiểu trình thuật Thương Khó của Chúa Giêsu theo các Tin mừng Nhất Lãm, trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT phân tích trình thuật Mt 27,11-14, kể lại sự kiện tổng trấn Philatô thụ lý vụ án Chúa Giêsu.
Vào giai đoạn đầu của cuộc điều tra, Philatô đối diện với một bản cáo trạng lạ thường và với những lời tố cáo do chính Thượng Hội Đồng đưa ra. Vào giai đoạn cuối của cuộc điều tra, ông chứng minh sự vô tội của Đức Giêsu và phải đối diện với âm mưu nhất định kết án tử hình Đức Giêsu, một âm mưu không thể còn bị che đậy bởi bất cứ lời cáo tội nào.
Trong phần này của trình thuật, rõ ràng rằng những lời tố cáo trình bày Đức Giêsu như là một vị Mêsia chính trị đã phá sản, không có căn cứ; rằng ông Philatô không muốn kết án tử hình Đức Giêsu; và rằng tất cả ý muốn, âm mưu và nỗ lực trực tiếp đẩy Đức Giêsu đến chỗ chết đều là của Thượng Hội Đồng Do Thái.

Quý vị có thể xem lại video phân tích tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube