Nghe Podcast: Tìm hiểu Tin mừng của Chúa Nhật 20/3/2022

  • Podcasts
  • Thứ Bảy, 19-02-2022 | 14:32:04

Bài Tin mừng được Hội Thánh công bố vào Chúa Nhật Chúa Nhật tuần 7 mùa Thường niên năm C (Lc 6, 27-38) gồm 3 phần:

Lệnh truyền yêu thương kẻ thù nghịch: Lc 6, 27-31

Lý do yêu thương kẻ thù: Lc 6, 32-35

Lệnh truyền hãy có lòng nhân hậu như Thiên Chúa: Lc 6, 36-38.

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube