Nghe Podcast: Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Ga 11,1-45: Chúa Giêsu là Sự Sống

  • Podcasts
  • Thứ Sáu, 24-03-2023 | 08:49:07

Phụng vụ công bố bài Tin Mừng Ga 11,1-45, kể lại dấu lạ Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại. Dấu lạ này mạc khải cho chúng ta biết một chân lý quan trọng của đức tin: Chúa Giêsu là Sự Sống Lại và là Sự Sống.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube