Nghe Podcast: Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A - Mt 1,18-24 | Phần 1: Phân tích Mt 1,18-19

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 15-12-2022 | 11:50:24

Với Chúa Nhật IV Mùa Vọng, chúng ta đang ở Chúa Nhật cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh. 
Bài đọc Tin Mừng của Chúa Nhật này là Mt 1,18-24, khẳng định với chúng ta rằng Đức Giêsu – Đấng Cứu Thế được sinh ra do một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. 
Trong bài chia sẻ này, chúng ta cùng đọc và suy gẫm Mt 1,18-19, phần đầu của bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A. Đoạn Tin Mừng này kể cho chúng ta sự kiện Đức Maria mang thai Chúa Giêsu và phản ứng của Thánh Giuse trước sự kiện đó.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube