Nghe Podcast: Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A - Ga 9,1-38: Chúa Giêsu là Ánh Sáng

  • Podcasts
  • Thứ Sáu, 17-03-2023 | 09:23:52

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay Năm A.
Phụng vụ công bố bài Tin Mừng Ga 9,1-38, kể lại dấu lạ Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Dấu lạ này mạc khải cho chúng ta biết một chân lý quan trọng của đức tin: Chúa Giêsu là Ánh Sáng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube