Nghe Podcast: Tìm hiểu Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh

  • Podcasts
  • Thứ Hai, 03-04-2023 | 20:31:40

Cha Giuse Phạm Đình Ái – Dòng Thánh Thể, sẽ trả lời những câu hỏi lien quan đến Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thực tại và cách thức cử hành các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh.

Quý vị có thể xem lại video tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube