Nghe Podcast: Tìm hiểu Kinh Thánh | Phân tích Gioan 20,1

  • Podcasts
  • Thứ Tư, 23-11-2022 | 11:21:15

Liên tục loạt bài tìm hiểu về trình thuật Phục Sinh trong Tin Mừng Gioan – Gioan chương 20 và chương 21. 
Trong bài chia sẻ này, kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu trình thuật thứ nhất Ga 20,1-10 (Trình thuật về Ngôi mộ trống), với việc tìm hiểu bố cục và phân tích câu đầu tiên của trình thuật (Ga 20,1). 
Giáo sư môn Thánh Kinh: Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, sẽ đồng hành với chúng ta trong loạt bài này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube