Nghe Podcast: Tìm hiểu Kinh Thánh: Mc 5,1-20 - Chúa Giêsu và cuộc đấu tranh chống áp bức ở Ghêrasa | Phần IX: Mc 5,18-20 – Sứ mạng dành cho người vừa được giải thoát

  • Podcasts
  • Thứ Hai, 14-11-2022 | 19:13:39

Trong bài phân tích hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Mc 5,18-20 là hai câu cuối cùng trong trình thuật Mc 5,1-20.
Phần này của trình thuật kể cho chúng ta sự kiện: người đàn ông Ghêrasa vừa được giải thoát khỏi các tinh thần ô uế, muốn được “ở với Chúa Giêsu” bằng cách đi sang vùng đất của người Do Thái.
Chúa Giêsu phản đối ý tưởng này, vì sao? Kính mời quý vị cùng linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế, phân tích Mc 5,18-20, để tìm hiểu lý do Người phản đối và sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó cho người vừa được giải thoát.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube