Nghe Podcast: Tìm hiểu Kinh Thánh: Mc 4,35-41 (Chúa Giêsu dẹp yên cuồng phong) – Phần I: Mc 4,29

  • Podcasts
  • Thứ Hai, 25-07-2022 | 20:54:45

Với bài phân tích này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu trình thuật Mc 4,35-41: Chúa Giêsu dẹp yên một trận cuồng phong lớn.
Dưới hình thức một câu chuyện lịch sử, trình thuật này chuyển tải những ý nghĩa thần học và giá trị mẫu mực cho cộng đoàn Kitô hữu mọi thời. Trận cuồng phong xảy ra là do nhóm các môn đệ đã không vâng phục sứ điệp của Chúa Giêsu.
Chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu từng chi tiết trong bản văn Tin Mừng Mc 4,35-41, qua một chuỗi gồm 5 bài phân tích. Trong bài phân tích đầu tiên này, chúng ta sẽ phân tích câu dẫn nhập vào trình thuật: Mc 4,35.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube