Nghe Podcast: Tìm hiểu Kinh Thánh | Giới thiệu tổng quát về Tin Mừng Gioan chương 20

  • Podcasts
  • Thứ Tư, 23-11-2022 | 11:08:06

Kính mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu loạt bài tìm hiểu về trình thuật Phục Sinh trong Tin Mừng Gioan – Gioan chương 20 và chương 21.
Trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về chương 20 của Tin Mừng Gioan.
Giáo sư môn Thánh Kinh: Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, sẽ đồng hành với chúng ta trong loạt bài này.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube