Nghe Podcast: Phụng vụ Lời Chúa | Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A: Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 24-11-2022 | 21:10:19

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật I mùa Vọng năm A sẽ công bố bài trích sách ngôn sứ Is 2,1-5, bài trích thư Rm 13,11-14a và bài trích Tin Mừng Mt 24,37-44. 
Điểm nhấn chính yếu là lời mời gọi chúng ta thoát khỏi một vũ trụ khép kín trong chính nó và hướng chúng ta đến một cách hiện hữu mới.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube