Nghe Podcast: Phân tích Ga 19,19-22 | Ý nghĩa sự kiện treo tấm bảng trên thập giá

  • Podcasts
  • Thứ Tư, 29-03-2023 | 21:50:50

Kính mời quý vị cùng linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thê, phân tích một bản văn ngắn trong Tin mừng Gioan, kể lại sự kiện tấm bảng được treo trên đầu thập tự giá, để hiểu những dụng ý thần học của tác giả Gioan khi ông tường thuật sự kiện này trong trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Quý vị có thể xem lại video tại đây

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube