Nghe podcast: Phân tích bài Tin Mừng của Chúa Nhật 05-09-2021

  • Podcasts
  • Thứ Bảy, 04-09-2021 | 20:50:04

Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII mùa Thường Niên năm B: Mc 7,31-37, kể cho chúng ta một phép lạ: Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng.

Người vừa điếc vừa ngọng này là hình ảnh của những đồ đệ chưa thực sự hoàn toàn đón nhận sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube