Nghe Podcast: Mt 2,1-6: Phần 1 của bài Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 05-01-2023 | 14:49:02

Trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ tìm hiểu Mt 2,1-6, tức là phần thứ nhất của trình thuật về sự kiện các nhà chiêm tinh tìm kiếm và bái lạy Vua Kitô mới sinh. 
Phần trình thuật này kẻ lại hai chặng đầu tiên trong cuộc hành trình của các nhà chiêm tinh, cũng là cuộc hành trình của tất cả nhân loại, tìm đến với Chúa Cứu Thế.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube