Nạn Di cư tại Châu Phi: Hội nghị được xúc tiến bởi các tổ chức Công giáo

  • Bác ái
  • Thứ Năm, 29-09-2016 | 14:52:24

Senegal sẽ tổ chức một Hội nghị khu vực về nạn di cư trong nội bộ và liên khu vực tại châu Phi, thúc đẩy bởi Mạng lưới ‘Migration et Développement de la Société Civile en Afrique’ (MADE Afrique).

primopiano_2534Theo một báo cáo được gửi đến Agenzia Fides, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 3/10 và 4/10 tại Dakar. Vai trò của xã hội dân sự trong việc bảo vệ quyền của những người di cư sẽ là điểm chính của Hội nghị lần này.

Những vấn đề được đưa ra thảo luận bao gồm: Các thủ tục đảm bảo tính lưu động tại các khu vực khác nhau của châu Phi; công nhận vai trò của xã hội dân sự trong việc thực hiện và giám sát các hiệp định về việc tự do di chuyển; phát triển các kế hoạch hành động của La Vallette (được thông qua bởi Liên minh châu Âu hồi tháng 11/2015 nhằm giải quyết vấn đề nhập cư) và vai trò của xã hội dân sự.

Các tham dự viên đến từ các quốc gia Tây và Trung Phi, từ Maghreb và châu Âu, đại diện các tổ chức vì nhân quyền và sự phát triển, các tổ chức hỗ trợ cho người di dân, cộng đồng người Do Thái, các cơ quan công quyền cùng với một số tổ chức quốc tế khác.

MADE Afrique được điều hành bởi tổ chức Caritas Senegal – một bộ phận của Mạng lưới xã hội dân sự về Di cư và Phát triển, được thành lập bởi Ủy ban Di dân Công giáo Quốc tế.

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube