Năm 2020 đánh dấu 50 năm khởi sự nhóm Thừa sai Cesplam tại Tây Ban Nha

Binita

Nguồn gốc của nhóm Thừa sai bắt nguồn từ cuối những năm 60, Linh mục Antonio Hortelano khi đó là Giám Tỉnh. Vào thời điểm đó, các khu vực truyền giáo được tổ chức theo sáng kiến của các cộng đoàn, như đã được thực hiện cho đến lúc đó, bởi Ban Thư ký Chăm sóc Mục vụ hoặc Truyền giáo. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi một sự thay đổi trong việc tổ chức các khu vực truyền giáo kể từ khi việc loan báo Tin Mừng bắt đầu với các khu vực và quyền tài phán của Giáo hội, vốn đòi hỏi sự tham gia của các nhà truyền giáo đến từ các cộng đoàn khác nhau.

Bước tiến trong quá trình này được thực hiện bởi Công hội Tỉnh đầu tiên, được tổ chức tại El Escorial từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 4 năm 1970, mà trong đó mục đích đó là “lập kế hoạch hoạt động của Tỉnh trong tương lai”. Một văn kiện đã được đưa ra từ chương đó bao gồm hai quyết định sau:

“Ban Thư ký Truyền giáo (và trong đó là Cesplam) là chủ đề của việc nghiên cứu, cổ võ, lập kế hoạch và điều phối hoạt động truyền giáo của Tỉnh”

“Việc thành lập một đội ngũ bao gồm các nhà truyền giáo phụ thuộc trực tiếp Ban Thư ký Truyền giáo”.

Từ giờ trở đi, nhóm truyền giáo toàn thời gian được chỉ định bởi ban quản trị tỉnh sẽ được gọi là Cesplam (Trung tâm Nghiên cứu và Lập kế hoạch Truyền giáo), mặc dù không hạn chế với sự cộng tác của các nhà truyền giáo khác.

Ban Thư ký Truyền giáo, được đề cử bởi ban quản trị Tỉnh theo thông tư ngày 6 tháng 6 năm 1970, bắt đầu Cesplam.

Ban Thư ký này bao gồm các Tu sĩ Pedro Santidrián (Chủ tịch), Luciano González del Burgo, Juan Pérez Riesco, Gregorio González Olano, Mariano Sánchez Anguiano, Pedro Núñez, Amable Mielgo, Basilio Caballero Álvarez, Gregorio Cavero và Alfonso Cuadrón.

Trong suốt năm 2020, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về sứ mạng truyền giáo của chúng ta và đồng thời cung cấp cơ hội tham gia vào các hoạt động truyền giáo khác nhau. Chúc mừng năm Truyền giáo!

Víctor Chacón Huertas, CSsR

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube