Mười quy tắc xã hội Công Giáo

Video này trình bày 10 quy tắc đạo đức phải tuân thủ để xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp, theo giáo huấn xã hội Công giáo. Các quy tắc này phải được áp dụng ngay trong phạm vi gia đình và phạm vi các nhóm nhỏ như lớp học, ca đoàn, nhóm công tác xã hội…

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube