Mục đích và các giai đoạn của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI


Toàn thể Hội Thánh đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới XVI, sẽ được tổ chức vào tháng 10. 2023 tại Rôma.

Thượng Hội đồng này hướng tới những mục đích cụ thể nào? Và đang được tổ chức như thế nào?

Trong cuộc trao đổi hôm nay với linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông DCCT, chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung trên.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube