Mt 5,43-48: HÃY YÊU KẺ THÙ - Phần 2 của bài Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương chính những kẻ thù của chúng ta, những kẻ ngược đãi chúng ta vì chúng ta là Kitô hữu. Trong tương quan giữa người với người, bạo lực phải hoàn toàn bị loại trừ; thay vào đó là tình yêu mến tràn đầy hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết để những ước muốn thiện hảo được thành tựu. Video này trình bày đạo lý đó của Chúa Giêsu.

Mt 5,38-42: ĐỪNG TRẢ THÙ – Phần 1 của bài Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube