Mt 5,1-12: Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

Nhiều người tưởng Mt 5,1-12 là một bộ quy tắc hành xử, ghi lại những đòi hỏi dành cho các tín hữu: khó nghèo, sầu khổ, biết xót thương người khác… Thực ra, các mối phúc đã được Chúa Giêsu công bố như là Tin Mừng về hành động của Thiên Chúa tạo nên hạnh phúc viên mãn cho con người, chứ không phải như một bộ luật thay thế luật xưa cũ.
Video này sẽ giúp bạn hiểu điểm nhấn thực sự của các mối phúc được công bố trong Mt 5,1-12a.

Bố cục các mối phúc thật được công bố trong bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên năm A (Mt 5,1-12a)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube