Lời Chúa thứ Hai 18/10/2021

Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Luca – thứ Hai tuần XXIX Thường Niên 18/10/2021 – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phongg, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube