Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A 19/11/2023

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A 19/11/2023 – Lm. Tôma Trương Đình Sơn, C.Ss.R.

Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
Cha Vinhsơn Phạm Cao Quý

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube