Lời Chúa - Chúa Nhật tuần V mùa Phục Sinh năm B 02/05/2021

Suy niệm Lời Chúa Nhật tuần V mùa Phục Sinh năm B 02/04/2021 – Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube