Lễ khấn lần đầu của hai tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Tỉnh Dòng Bratislava-Praha

(Slovakia) Vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, hai thầy Ján Kniez và Samuel Opálka, đã đặt ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời trong tay cha giám tỉnh Václav Hypius tại Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh ở Motyčky (Banská Bystrica). Cha giáo tập Fr. Maurizio Iannuario từ Tỉnh Dòng Naples cũng tham gia buổi lễ.

bratislava-prag-2021a2
Thầy Ján Kniez, đến từ Lovčica – Trubín trong Giáo phận Banská Bystrica, bắt đầu thành giai đoạn đào tạo của mình vào năm 2018. Sau lễ khấn này, thầy sẽ tiếp tục năm thứ 3 của chương trình cử nhân thần học và triết học. Thầy Samuel Opálka đến từ Kováčová thuộc Giáo phận Banská Bystrica và bắt đầu thành giai đoạn đào tạo của mình vào năm 2017. Trong năm tới, thầy sẽ tiếp tục chương trình thạc sĩ thần học. Hai thầy Ján và Samuel tham gia tập viện liên tỉnh ở Ciorani gần Naples. Họ đã trải qua một năm tập trong cộng đoàn tập viện với ba tập sinh đến từ Ý (Tỉnh Rome và Naples) và một đến từ Tây Ban Nha (Tỉnh Madrid).

Nguồn: www.redemptoristi.sk

bratislava-prag-2021-09a3 bratislava-prag-2021-09a1-696x392

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube