Lc 2,8-14: Các Thiên Thần báo tin Chúa giáng sinh cho những người chăn cừu tại Bêlem

Trong Chương trình Tìm hiểu Kinh Thánh hôm nay, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện phân tích trình thuật Luca chương 2, từ câu 8 đến câu 14, kể về sự kiện các thiên thần hiện ra báo tin cho những người chăn cừu ở Bêlem về cuộc giáng sinh của Chúa Kitô.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube