Lc 2,15-20: Những người chăn cừu đến thăm viếng Hài Nhi Giêsu

Trong không khí của Đại Lễ Giáng Sinh, tiếp tục kính mời quý vị cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện tìm hiểu trình thuật của Tin mừng Luca về biến cố Chúa giáng sinh tại Belem. Trình thuật (Lc 2,15-20) kể câu chuyện những người chăn cừu đến Belem viếng Chúa Hài Đồng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube