Kỳ thường huấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bước vào kỳ thường huấn thường niên từ ngày 07-10/11/2023, tại cộng đoàn Sài Sòn. Chủ đề thường huấn năm nay là “Đời sống cộng đoàn.”

Có 179 anh em khắp mọi miền đất nước và một số anh em đang mục vụ nước ngoài  tham dự thường huấn.

Ngày đầu tiên trong 4 ngày thường huấn, vào lúc 8h00, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chào đón anh em và khai mạc kỳ thường huấn. Tiếp đó, cha Giuse Lê Quang Chủng S.J, chia sẻ cho quý cha, quý thầy về đề tài của ngày đầu tiên: “Phân định đời sống cộng đoàn.”

Xin em chị em thêm lời cầu nguyện, để cho kỳ thường huấn của TỈnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được nhiều kết quả tốt lành.

(Tin và ảnh : Phi Ngô CSsR)

 

398290404_1035552497684816_1002246023565275390_n398420400_1035552417684824_2029144121078694716_n 398312780_1035552887684777_3462494468227013040_n 398313738_1035552601018139_644923605865159628_n 398373668_1035552474351485_7087541776410224503_n 398420425_1035552424351490_5272006551299044775_n 398307415_1035552694351463_8678425546884727195_n 398309098_1035552507684815_6240182687672140062_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube