Kỳ Hậu Phúc tại Giáo xứ Hào Phú, Giáo phận Phát Diệm

Thứ 6 ngày 15/09/2023, Ban Đại Phúc Miền Bắc kết thúc kỳ Hậu Phúc tại Giáo xứ Hào Phú, Giáo phận Phát Diệm. Kết thúc kỳ Hậu Phúc diễn ra tại nghĩa trang Giáo xứ Hào Phú. Giáo xứ Hào Phú được gầy dựng từ một nhà nguyện vào năm 1845 bởi cụ Phaolo Phan Bá Nhiêu. Giáo xứ được thành lập chính thức vào năm 1933. Nhà thờ giáo xứ được xây dựng vào năm 2009, lấy thánh Giuse làm bổn mạng. Số giáo dân của Giáo xứ hiện nay khoảng 1.300 người và cha Giuse Nguyễn Văn Hải hiện làm Chánh xứ Giáo xứ Hào Phú.

Trong dịp Hậu Phúc lần này có sự tham dự của quý cha thừa sai Đại Phúc: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong C.Ss.R., cha Giuse Nguyễn Văn Thật C.Ss.R., cha Gioan Nguyễn Đức Phú C.Ss.R., cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng C.Ss.R.

Dịp Hậu Phúc này cũng là dịp thuận tiện để chuẩn bị tâm hồn cho bà con giáo dân Giáo xứ Hào Phú trong dịp Chầu Lượt của Giáo xứ vào ngày 17/09/2023.

————————————

Một số hình ảnh trong kỳ Hậu Phục tại Giáo xứ Hào Phú 

(Nguồn ảnh: Facebook: Giáo xứ Hào Phú)

 

378271537_685920583580996_8546346847966639385_n 379187868_685920616914326_4032907822342421067_n 378812320_685920426914345_1517035182397093293_n 377913607_685920643580990_2758331569308321316_n 375989856_685920496914338_8738608315583351544_n 378971756_685921476914240_6463095605950893572_n 375985169_685921573580897_1610290339455624624_n 377880374_685921770247544_1943980948649061534_n 377771745_685922466914141_8631423221897439594_n 376046164_685923650247356_6158881519666598220_n 378323434_685920376914350_7355056957298390935_n 375993031_685923730247348_8770497061338764614_n 377992955_685924136913974_5425977153258667797_n 377702479_685921426914245_7206696569756208507_n 377818192_685925236913864_5804787669519135792_n378279638_686507720188949_7643527513466246104_n 378027122_686509380188783_7587734334596583658_n 379252221_686508513522203_4835736719218902034_n

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube