Kinh nghiệm Phúc Âm hóa và được Phúc Âm hóa của Linh mục Giuse Trần Sĩ Tín C.Ss.R.

Linh mục Giuse Trần Sỹ Tín là một trong 4 thừa sai đầu tiên khởi sự công trình của DCCT loan báo Tin Mừng cho anh chị em JRAI tại Giáo phận Kotum. Trong video ngắn này, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe một số chia sẻ của ngài về kinh nghiệm Phúc Âm hóa người nghèo và được người nghèo Phúc Âm hóa.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube