Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Mân Côi, Giáo phận Phan Thiết

z4700474252791_7432030693e321313d7a39d588999c46

Vào lúc 18g ngày 16 tháng 09 năm 2023, tại Giáo xứ Mân Côi thuộc Giáo phận Phan Thiết, đã long trọng khai mạc Tuần Đại Phúc.

Trong Thánh Lễ khai mạc Tuần Đại Phúc có sự hiện diện 10 Cha thừa sai đại phúc Miền Nam gồm có: 1/ Cha Bề Trên Đại Phúc Gioan B. Hoàng Xô Băng thuộc cộng đoàn Tỉnh, 2/ Cha Giuse Nguyễn Tấn Hùng thuộc cộng đoàn Nha Trang, 3/ Cha Phao-lô Lê Văn Quyền thuộc cộng đoàn Tây Ninh, 4/ Cha Phê-rô Phạm Đức Thanh thuộc cộng đoàn Huế, 5/ Cha Phê-rô Phạm Xuân Lộc thuộc cộng đoàn Vĩnh long, 6/ Cha Gioan B. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh thuộc cộng đoàn Sài Gòn, 7/ Cha Giuse Nguyễn Duy Hải thuộc cộng đoàn Phú Dòng, 8/ Cha Giuse Maria Lê Thanh Thiện Đạt thuộc cộng đoàn Nha Trang, 9/ Cha Emmanuel Lê Hoàng Toàn thuộc cộng đoàn Vĩnh Long, 10/ Cha An-tôn Nguyễn Quốc Báu thuộc cộng đoàn Cần Giờ.

Trong suốt Tuần Đại Phúc, Quý Cha thừa sai triển khai các đề tài liên quan đến đời sống đức tin, củng cố sự hiệp thông trong Giáo xứ, và đời sống đạo.

Trong suốt Tuần Đại Phúc này, các Cha thừa sai đến thăm từng gia đình, gặp gỡ các hội đoàn, các đoàn thể, giúp khơi lên ngọn lửa đức tin, đức cậy và đức mến cho các thành viên trong giáo xứ, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cha Quản xứ Đa-minh Lê Hoàng Vương đã mời Quý Cha thừa sai đến, để cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp khơi lên đời sống đức tin, đức cậy và đức mến và thổi luồn gió mới để canh tân cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến của người Ki-tô hữu tại Giáo xứ Mân Côi.

Xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành với mọi người chúng con trong Tuần Đại Phúc, để dọn tâm hồn mừng Lễn Bổn Mạng Giáo xứ Đức mẹ Mân Côi, và cũng mừng Năm Thánh Giáo phận sắp đến.

Ban Đại Phúc Thừa Sai Miền Nam

z4700474046671_06f0703755051991d7b8ba727eb484a5 z4700473983296_dc1560308552f5dc86a120fd1a05e25a z4700473996385_328120d0a3df0f8455e9707e008dd8e5 z4700474041490_a6ffed1d0e041630a2d60f605d0ed834 z4700474009262_e59954dd493460455a9f239eeca4b0d0 z4700473645578_fa09c9e512fa2f276eea6dcfaeb6991b

z4700474269675_be3400b6017c3a36812acf78005f5007 z4700474280681_1faaad85c3ebdf7b214bd71399b39bef z4700474291949_b05234253ad96b1f7d0eca05986760ad

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube