Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hào Phú, Giáo phận Phát Diệm

Hào Phú 15

Lúc 17:00 chiều Chúa Nhật III Mùa Chay, 12/03/2023, các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, gồm 07 linh mục và 01 phó tế, đã khai mạc Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Hào Phú, giáo phận Phát Diệm.

Giáo xứ Hào Phú được thành lập năm 1933, hiện có 400 gia đình với khoảng gần 2000 nhân danh.

Tuần Đại Phúc sẽ kéo dài đến tối thứ Bảy 18/03/2023.

Một số hình ảnh ngày khai mạc Đại Phúc:

Hào Phú 10

Hào Phú 15

Hào Phú 14

Hào Phú 11

Hào Phú 12

Hào Phú 25

Hào Phú 24

Hào Phú 23

Hào Phú 22

Hào Phú 21

Hào Phú 20

Hào Phú 19

Hào Phú 17

Hào Phú 16

Hào Phú 13

Hào Phú 10

Hào Phú 8

Ảnh: FB Giáo xứ Hào Phú

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube