Khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc tại Giáo xứ Hiệp An, Giáo phận Phan Thiết

0Q4A3159

Vào lúc 18g ngày 26 tháng 08 năm 2023, tại Giáo xứ Hiệp An thuộc Giáo phận Phan Thiết, đã long trọng khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc để chuẩn bị cho Tuần Đại Phúc.

Trong Thánh Lễ khai mạc Tiền Phúc có sự hiện diện 4 Cha thừa sai đại phúc Miền Nam gồm có: Cha Bề Trên Đại Phúc Gioan B. Hoàng Xô Băng, Cha Giuse Nguyễn Tấn Hùng, Cha Gioan B. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh và Cha Giuse Nguyễn Duy Hải.

Cùng với sự hiện diện của Cha Quản xứ Giuse Phạm Thọ, Cha Phó xứ Gioan B. Lương Trọng Khiêm và cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ Hiệp An.

Trong suốt 3 ngày Tiền Phúc, Quý Cha thừa sai triển khai các đề tài liên quan đến Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, vì Mẹ là bổn mạng của Tuần Đại Phúc.

Trong giai đoại Tiền Phúc này, Mẹ Maria sẽ đồng hành và đến với từng gia đình thuộc Giáo xứ Hiệp An, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, sẽ đốt lên ngọn lửa đức tin cho từng thành viên trong gia đình cách này hay cách khác.

Vì ngọn lửa đức tin trong những năm dài lâu với những thách đố khó khăn trong cuộc sống, có thể bị mất đi sức sống của cộng đoàn dân Chúa nơi đây.

Chính vì thế, Cha Quản xứ Giuse Phạm Thọ đã mời Quý Cha thừa sai đến, để cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp khơi lên ngọn lửa đức tin và thổi luồn gió mới để canh tân cuộc sống đức tin của người Ki-tô hữu tại Giáo xứ Hiệp An.

Xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành với chúng con trong giai đoạn tiền phúc để hướng tới Tuần Đại Phúc, đồng thời để mừng Năm Thánh của Giáo phận sắp đến.

Lm. Gioan B. Vân Anh, C.Ss.R.

0Q4A3155 0Q4A3160 0Q4A3065 0Q4A3039 0Q4A3025 0Q4A3022 0Q4A30210Q4A3094

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube