Kết thúc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

Bà-rịa, vào lúc 18g ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Giáo xứ Thiện Phước thuộc Giáo phận Bà Rịa cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Đại Phúc với ơn Toàn Xá.

Trong suốt Tuần Đại Phúc, Quý Cha Thừa sai đại phúc đã làm hâm nóng lại đức tin, đức cậy và đức mến qua các bài đại giảng, đoản huấn, và tư vấn về đời sống đức tin.

Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp trong các giờ khấn Đức Mẹ, và Giờ Chầu Thánh Thể đã làm cho Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Thiện Phước có được những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp.

Sau khi ban phép lành toàn xá, Cộng đoàn quy tụ xung quanh Thánh Giá Đại Phúc để làm phép, và nhắc cho mọi người nhớ đến biến cố Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ.

 

IMG_6595 IMG_6604 IMG_6615 IMG_6618 IMG_6622 IMG_6634 IMG_6640 IMG_6644 IMG_6658 IMG_6694 IMG_6699 IMG_6713 IMG_6716 IMG_6718 IMG_6723IMG_6731 IMG_6725

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube