Hướng tới việc thành lập Tỉnh Dòng mới

2023-0314-new-prowince2-635x420

Các đại diện của các Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Buenos Aires, Paraguay, Santiago de Chile và Phụ Tỉnh Resistencia đã gặp gỡ nhau từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 tại Đại Chủng viện “San Rafael” của Casa Blanca ở Lo Vazquez, vùng Valparaiso (Chile).

Hội nghị này là một phần không thể thiếu trong tiến trình tái cấu trúc của Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng tôi đang tiến tới việc thống nhất bốn đơn vị Dòng Chúa Cứu Thế này và thành lập một Tỉnh Dòng duy nhất.

Một số chủ đề được thảo luận trong những ngày này là: luật bầu cử, các thỏa thuận cơ bản về việc thành lập, tên và trụ sở của Đơn vị mới, và ngày có thể bắt đầu chính thức của Tỉnh Dòng mới, v.v.

2023-0314-new-prowince1

48 Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế do các đơn vị của chúng tôi chỉ định đã có mặt tại hội nghị này.

Đây là những ngày suy tư, chia sẻ và phân định huynh đệ, nỗ lực sống như “những nhà Thừa sai của niềm hy vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế”.

Chúng ta phó thác mọi sự cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để Mẹ cùng đồng hành trong tiến trình thành lập Đơn vị mới này. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho tất cả chúng ta để chúng ta tiếp tục loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ, Đấng Cứu Thế Chí Thánh của chúng ta.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube