Họp mặt hàng tháng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 Vào lúc 15h00 ngày 06/09/2023, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quy tụ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Buổi gặp mặt được bắt đầu với giờ Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sau đó là thánh lễ.

Đây là một sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bao gồm các thành viên thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, các giáo xứ lân cận và một số anh chị em đến từ Đồng Nai.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn hiện đang được linh hướng bởi cha Phaolô Ngô Văn Phi C.Ss.R.

(Ảnh Giacôbê Đức Tín)

375178014_1003473794226020_4278645254626285546_n 375145665_1003473900892676_22868541141001085_n 374285536_1003473610892705_8972531762254492456_n 375156748_1003473377559395_5589483802347422385_n 375165138_1003473347559398_1338291173266107591_n 375176904_1003473460892720_2524041150026948489_n 375182498_1003473717559361_5348013519026303172_n 375148348_1003473820892684_2313959822756481265_n 375176852_1003473954226004_7760477359806604505_n 375170461_1003472970892769_2828003201185241260_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube