Hỏi về gỗ Thánh Giá Chúa

Hai cây thập giá đầu tiên đã chạm đến nhưng người bệnh không cảm thấy gì chỉ đến khi được cây Thánh Giá thật chạm đến thì người bệnh được bình phục ngay.

Thưa cha, con nghe nói hiện nay bên Rôma có lưu giữ di tích Gỗ Thánh Giá của Chúa Giêsu. Vậy ai đã tìm ra Gỗ Thánh Giá này, từ khi nào. Nhà thờ nào ở Việt Nam cũng như tại Sài Gòn có lưu giữ di tích Gỗ Thánh thật của Chúa. Xin cảm ơn cha.

Giải đáp

Bạn thân mến,

Hiện nay ở Rôma có một  Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá ở Giêrusalem còn gọi là Vương Cung Thánh Đường Các Thánh Tích trong đó lưu giữ một phần gỗ Thánh giá và các đinh của Chúa Giêsu.

Theo truyền thống thì Thánh nữ Hêlena mẹ của vua Constantinô, vị vua đã trở lại đạo và cho Giáo hội được hưởng nền hoà bình sau 3 thế kỷ bị bắt bớ và bách hại, chính bà trong cuộc hành hương cuối đời, năm bà 80 tuổi, đã tìm thấy Thánh Giá Chúa Giêsu tại Giêrusalem.

Năm 326, Bà Hêlena đã lưu lại ở Giêrusalem để tìm mồ thánh. Nhờ ơn soi sáng bà tin rằng mình sẽ tìm thấy mồ Chúa và Thánh Giá thật nên bà đã cho đào bới khá kỹ  với sự cộng tác của Thánh Macarius, Giám mục ở Giêrusalem. Những người Do Thái đã cất dấu Thánh Giá Chúa trong một cái rãnh sâu rồi lấp đá lên trên để những Kitô hữu không thể đến đó để tôn kính. Chỉ có một vài người Do Thái tín cẩn được cho biết nơi giấu Thánh Giá. Một trong những người đó tên là Giuđa sau này đã theo đạo với tên là Cyriacus. Được ơn Chúa thúc đẩy ông đã chỉ cho những người tìm kiếm biết chỗ cất Thánh Giá. Trong cuộc đào bới, người ta đã tìm thấy 3 thập giá và không thể phân biệt đâu là Thánh Giá thật. Lúc ấy Thánh Giám Mục Marcarius đã cho đem cả ba cây thập giá chạm đến một bệnh nhân đang cơn nguy tử. Hai cây thập giá đầu tiên đã chạm đến nhưng người bệnh không cảm thấy gì chỉ đến khi được cây Thánh Giá thật chạm đến thì người bệnh được bình phục ngay. Theo một truyền thống khác, thánh Ambrosio cho rằng người ta biết được thánh giá thật nhờ bảng chữ INRI còn để lại trên cây Thánh Giá.

Kể từ khi tìm ra được Thánh Giá thật thì một phần gỗ thánh giá cũng được phân tán đi nhiều nơi nhưng không thể nào kiểm chứng đâu là gỗ thật. Còn ở Việt Nam, tôi không biết có nhà thờ nào lưu giữ Gỗ Thánh cả.

Để tôn kính Thánh Giá thì việc chiêm ngưỡng gỗ thật không quan trọng bằng việc chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô và sống mầu nhiệm ấy trong cuộc đời của mình.

 Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube