Giới Trẻ Thừa Sai miền Trung vui Trung Thu tại Quảng Bình

“Vui Trung Thu cùng Chúa Giê-s” là tinh thần mà Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Trung đến với các cháu Thiếu Nhi của Giáo họ Lạc Thủy và Thanh Châu, thuộc Giáo xứ Minh Tú, Quảng Bình (Giáo phận Hà Tĩnh) vào hai ngày 23-24/9/2023.

Tạ ơn Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Giuse đã cho Giới Trẻ Thừa Sai Miền Trung chúng con có được một niềm vui Trung Thu tuyệt vời với các em Thiếu Nhi.

Trong Chúa Giêsu Cứu Thế,

BTT RYVM Team.

z4723840283078_69f462fb43b8b891bf6562bfb9cf3267 z4723840272108_76fc401025f91ea9a8fd689f6d367ca5 z4723840243337_bdf4d47919be390194d1fea2fc528041 z4723840344990_f53c7a5c0b7ca926c0303f82c31a1781 z4723840344764_a15b96db7c4975fcf017a3c854853c5c z4723840337368_6bf60805fac0655b5c6deaf8b8eead9b z4723840310877_0de9386d5ac2077301bd85b49d58f5fe

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube