Giới trẻ thừa sai Miền Trung mừng lễ Mừng Lễ Chân phúc Gaspar Stanggassinger (26/9/2023)

Sau chuyến Trung Thu đầy niềm vui và hân hoan, Giới Trẻ Thừa Sai Miền Trung quy tụ bên Bàn Tiệc Thánh để tạ ơn Chúa. Thánh lễ diễn ra đúng ngày kính Chân Phúc Gaspar Stanggassinger. Ngài là mẫu gương cho người trẻ trong đời sống và sứ vụ vì Tin Mừng và người nghèo.

Xin Chân Phước Gaspar Stanggasingerl, vị thánh của “sự đơn sơ và niềm vui trong Thiên Chúa” đồng hành cùng người trẻ và cầu bầu cùng Chúa cho tuổi trẻ luôn hăng say – Quyết liệt tận hiến với sứ vụ Thừa sai, cho Danh Chúa được vinh thắng hiển trị muôn muôn ngàn đời.

(Ban Thông Tin – Giới trẻ miền Trung)

z4730498062865_217e42bca8032308210aca3b6fa548c3 z4730498051802_81c6fc8e14b5b8b5ac72912507cc6a3d z4730498042596_74383d102d5142da94bb49d3a6ff98f3 z4730498077731_735c2b6f5cd55cd7f8e38e8c7231a52d z4730498088647_fc56538088ab9d3c3d3601bb35834dbd z4730498101553_ac409bd7042d690bad4423399ca465a6 z4730498143234_cac4f418efe731a60e12a961eb06a1e0

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube