Giới trẻ thừa sai DCCT Huế: Thánh lễ và sinh hoạt tháng 6

Giới trẻ thừa sai DCCT Huế, dưới sự linh hướng của cha Augustino Lê Quý Phi – Đồng thời là đặc trách Giới trẻ thừa sai DCCT toàn quốc, đã có buổi sinh hoạt hàng tháng vào ngày 12-06-2023 vừa qua. Buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng bao gồm thánh lễ, sinh hoạt và học hỏi đề tài. Trong tháng này, cha Augustino cùng chia sẻ cho các bạn trẻ một đề tài về sách ngôn sứ Giôna.

Đây là sân chơi lành mạnh giúp các bạn trẻ gắn bó với  nhau, cùng học hỏi đào sâu Giáo lý và Kinh thánh để sống tốt vai trò là Kitô hữu trong thời đại ngày nay.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các bạn trẻ được nhận một món quà tinh thần là một cuốn sách có tựa đề “Lặng” của cha Giuse Lê Thanh Thiện Đạt CSsR vừa mới được xuất bản.

 

z4427407889318_8488a5cea1df461a9bb084b2105f8b9c z4427407860712_de101f275826eda4d39b25480a339adf z4427407848634_37ddc9ae902b491b164380f581e1c5f8 z4427406142814_4a3cd8822b1f687b9d2cefa717f2b2af z4427406185136_35a766897e3acc54a2b67bc41ac20c9a z4427407822798_866afa08f21c8d32b01f7df50f05423c z4427407870174_18b9287577425718006156af3ec31a3f z4427406151781_e24035b9ce093f25977b570a24ef2b57 z4427406155646_b897f4ddd8423bd0e447b9e7718ecdc1 z4427406120105_fb841a6a4dc5f8722d3edd74c3637c7d z4427406123678_c7ea37e49bf009e09fa2816300a1c112 z4427406035850_f2734e1696208e43051d129a0cbe49f1 (1) z4427406035850_f2734e1696208e43051d129a0cbe49f1 z4427406080069_854cc017e6b5c4722848f5dcd405b89b

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube