Giới thiệu Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục – Tu Sĩ. Nhân dịp này xin giới thiệu đến quý ông bà anh chị em một vài nét về tiến trình đào tạo Linh mục – Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, một Hội Dòng được thành lập năm 1732 bởi thánh Alphongsô Maria Ligôri. Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh ngày càng có nhiều người trẻ hy sinh dấn thân phụng sự Chúa trong đời sống thánh hiến !

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube