Giờ Hành Hương & Thánh lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/09/2018

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19, 25)

  • 14g 00 thứ bảy hằng tuần Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  • Bài giảng lễ: Lm Giuse Nguyễn Duy Thịnh CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube