Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế: 49 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu

Sáng nay 11.06.2023, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, có 49 em được rước lễ lần đầu trong chính ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Đây là thành quả hy sinh của cha Tuyên úy, quý Thầy, quý Soeurs, các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng và sự đồng hành hỗ trợ của quý Phụ huynh. Đây sẽ là ngày đáng nhớ trong hành trình đức tin của các em nhỏ. Cầu chúc các em thiếu nhi luôn yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và các giờ Chầu Thánh Thể để được gặp gỡ và được nuôi dưỡng bởi sự sống của Chúa Giê-su.

Hiện xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Ki-tô Vua của Giáo xứ có gần 500 em thiếu nhi đang sinh hoạt, dưới sự chăm sóc của cha Tuyên úy Giuse Nguyễn Hồng Phúc. CSsR.

(Tin và ảnh: Xứ Đoàn Ki-tô Vua – Huế)

 

z4422804330440_9eff2f6092539194d7c0d197ef98a45a z4422804326166_f487aa4f6be4db1c961397fcf78aa412 z4422804345777_deabda6f7f32752d3340c7475f46a69a z4422804346517_b973e56e24a3d8aec29c5b9a7394acea z4422804291122_b187a370f4dc0265e006cb49b59e9f6b z4422804296901_25b6caa8dfe21b8425a167ceeb049027 z4422804296961_59d89908a24aa30fb64b79ab54abb1b3 z4422804305324_95871ce2147bf4e8ecd38fed238dc294 z4422804297046_829be25e45cd3450e7b12d8ec742249cz4422804352908_d4e32ad715c0c857a5ada1c3af588771

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube