Giáo dân có được chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ không?

Thưa cha, Giáo Luật có nói đến việc giáo dân chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ không ?

Giải đáp

Về việc giáo dân chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ thì Giáo Luật đã trình bày rất rõ ràng trong điều 767 § 1 như sau:

Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất là bài giảng giải thánh lễ vì là phần chính của phụng vụ và dành riêng cho Linh Mục hay Phó Tế. Trong bài giảng ấy phải làm sao để suốt một năm phụng vụ có thể trình bày các Mầu nhiệm Đức Tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa vào bản văn Thánh Kinh.

Như vậy thì giáo dân không có quyền giảng trong Thánh Lễ. Đó là việc của Linh Mục và Phó Tế mà thôi. Nếu có giáo dân đuợc mời lên chia sẻ thì chỉ coi là đóng góp chứ không thay thế việc giảng trong Thánh Lễ. Ở một vài nơi có tình trạng giảng thay linh mục nhưng cũng đã bị nhắc nhở và không đuợc coi là hợp luật.

Điều 766 nói đến việc giáo dân có thể giảng thuyết trong nhà thờ hay nhà nguyện nếu có nhu cầu đòi hỏi nhưng không thể giảng trong Thánh Lễ.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube