Giám quản Giáo phận Phan Thiết: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Theo Trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào ngày 14-03-2017, Bộ Phúc âm hoá các Dân tộc đã bổ nhiệm Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà Giáo phận Bà Rịa làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phan Thiết “do khuyết vị và theo sự xếp đặt của Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

SacLenh_GiamQuan_2

SacLenh_GiamQuan_1

Giáo phận Phan Thiết khuyết vị từ ngày 01-03 vừa qua khi Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống qua đời.

Đức Cha Trâm

Đức Cha Giám quản Tôma Nguyễn Văn Trâm hiện là Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh tại Bà Rịa ngày 09-01-1942; thụ phong linh mục tại Bà Rịa ngày 01-05-1969; được bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc ngày 06-03-1992; và được bổ nhiệm Giám mục Chính toà giáo phận Bà Rịa ngày 22-11-2005.

Vũ Hùng

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube